Regulamin


Zamawiający, klient, kupujący – osoby korzystające z oferty sklepu internetowego

Sprzedający, sprzedawca – FHU Tesoro Top, Czajka Eugeniusz, Lubicz 1, 49-314 Pisarzowice, NIP PL7471539682;
   1. Zamieszczone na stronach www.tesorotop.pl w dziale Wyprzedaż, ceny są ofertą okazyjną, w związku z wyprzedażą ostatnich, pojedynczych sztuk.  

   2. Transakcja odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy zamawiającym a sprzedającym.

   3. Aby dokonać zakupu lub zamówienia towaru, nie ma potrzeby zarejestrowania się klienta poprzez wypełnienie formularza zamówieniowego znajdującego się na stronie www.tesorotop.pl, w dziale Wyprzedaż. Zamówienie można też złożyć telefoniczne pod numerem +48 602 689 292 pon.- pt. 9,00-18,00

   4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zakupu lub podanie prawidłowych danych przez telefon              +48 602 689 292 pon.- pt. 9,00-18,00

   5. Kupujący potwierdzi chęć dokonania zakupu telefonicznie lub na stronie sklepu/Wyprzedaży.

   6. W przypadku zamówień telefonicznych zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem sklepu internetowego www.tesorotop.pl i zaakceptowaniem go. Dopiero po akceptacji Regulaminu przez Kupującego zamówienie przechodzi do realizacji.

   7. Zamówienia przez sklep na stronie internetowej, można składać 24 godziny na dobę,  podobnie drogą mailową.  Natomiast telefonicznie, dzwoniąc na podany wcześniej telefon w podanych dniach.


   8. Klient ma prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu. Zamówienie nie opłacone w okresie 5 dni od momentu jego złożenia, uważa się nie ważne i zostaje ono usunięte przez pracownika naszego sklepu.

   9. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się termin dokonania ustaleń pomiędzy sprzedawcą a klientem, a ustalona cenę za wiążącą. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania, nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez kontakt Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: tesoro@onet.pl lub telefonicznie pod numerem +48 602 689 292 (w godzinach pon.-pt. 9,00 – 18,00)

  10. Tesorotop zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach www.tesorotop.pl, w dziale Wyprzedaż, w momencie wcześniejszej sprzedaży.

  11. Zamawiane towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez kupującego. Ciężar pokrycia kosztów przesyłki spoczywa na Kupującym.

  12. Rozliczenie transakcji może nastąpić poprzez zapłatę przelewem na wskazane konto Sprzedawcy, płatności online przed wysyłką zamówionego towaru lub zapłatę gotówka w momencie odbioru towaru. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie naszej  firmy Tesorotop koszt przesyłki wynosi 0 zł.

  13. Termin dostawy w przypadku firmy kurierskich, wynosi najczęścieji +1 dzień. Dopuszczamy możliwość wskazania innego niż przewidziany w niniejszym regulaminie sposób dostawy lub miejsca odbioru, możliwy także odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu innej formy odbioru lub dostawy towaru.

  14. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień lub inny-podany przez osobę Klienta.

  15. Większe zamówienia dostarczamy własnym transportem.

  16. W przypadku płatności gotówką w momencie odbioru towaru formalności związane z całkowitym rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i potwierdzi je pracownik firmy kurierskiej.

  17. Strony dopuszczają możliwość potwierdzenia szczegółów realizacji zamówień za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  18. Firma Tesorotop wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (paragony fiskalne) lub na życzenie klienta faktury VAT. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze innych danych niż podane w formularzu zamówieniowym należy pisemnie poinformować firmę Tesorotop, o wprowadzonych zmianach. Firma Tesorotop  jest płatnikiem VAT.

  19. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.tesorotop.pl sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  20. Firma Tesorotop zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Zamówienia w trakcie realizacji nie podlegają zmianom cenowym.

  21. Firma Tesorotop zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności zdjęcia z opisem Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta w opisie produktu na stronie www.tesorotop.pl lub w trakcie korespondencji.

  22. Wszystkie ceny podawane są w złotówkach. tesorotop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego w dziale Wyprzedaż.

  23. Opinie i pytania dotyczące produktów  prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy na stronie tesorotop.pl


  24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i sprzedaży przez internet.

  25. Klient poprzez zamówienie towaru za pomocą formularza zamówieniowego oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb firmy Tesoro Top. zgodnie z ustawa „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997r.

  26. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U.z 2000r Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami), zwrot zakupionego przedmiotu jest możliwy w przeciągu 10 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny. Zwracany towar musi być jednak nie naruszony, nie uszkodzony, czysty oraz kompletny (wraz z opakowaniem). Do zwracanego towaru należy też dołączyć dowód zakupu (oryginał paragonu lub faktura).

  27. Przy zwrocie Klient powinien podać swój numer konta na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy ( w przypadku zwrotu pieniędzy na konto nie należące do klienta należy podać dane właściciela rachunku). Zwrotowi podlega jedynie kwota zakupionego towaru. Wysyłka odbywa się na koszt  klienta, nie zwracamy także kosztów przesyłki.

  28. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Reklamację rozpatrywane będą jedynie po okazaniu przez klienta dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktura).

  29. Reklamacje rozpatrywane będą w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie dowodu zakupu.

  30. Zwracany lub reklamowany przedmiot należy odesłać kurierem lub przesyłką pocztową na adres: Tesoro Top, Eugeniusz Czajka, Lubicz 1, 49-313 Lubsza. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji.

  31. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, zostanie on dostarczony do producenta we Włoszech celem naprawy. W takiej sytuacji czas naprawy może wynosić 30-60 dni.

Dół formularza